Inzicht in uw bewerkingsproces

Bird Electronics heeft meer dan 30 jaar ervaring met verschillende registratiesystemen. Zo is er voor de houtindustrie in 1984 al de Calbimatic ontwikkeld, destijds in samenwerking met het Houtinstituut TNO en Rietberg.

De basis van de registratie is een computersysteem, dat naadloos te koppelen is aan uw bedrijfsnetwerk. Op dit systeem worden speciale werkstations aangesloten, die bij de productiemachines worden geplaatst en daar alle ordergegevens verzamelen. Deze gegevens worden opgeslagen in een beveiligde database en zijn daardoor altijd beschikbaar voor andere applicaties in uw bedrijfsnetwerk.

Het Timbird werkstation is speciaal door Bird Electronics ontwikkeld. Het is uitermate flexibel in te richten en kenmerkt zich door praktisch onbeperkte registratie- en stuurmogelijkheden. De Timbird hardware is ontworpen voor toepassing in een industriële omgeving. Bij productiemachines wordt een meetwiel gebruikt voor de registratie van tijd, snelheid, afstand en status.

Timbird werkstations

Registratie van de machine gebeurt met een Timbird werkstation. Momenteel wordt door onze klanten gebruik gemaakt van werkstations op schaafmachines, zaagmachines, lakstraten, borstelmachines, lijmstraten en ‘losse werkzaamheden’ in een timmerafdeling. Vanaf 2017 zijn de werkstations uitgerust met een modern kleurenscherm, gebruiksvriendelijke touch-bediening, en vernieuwde hardware ontwikkeld volgens de huidige standaarden.

Registratie aan de machine

In principe registreert Timbird tijden. Het begin en einde van orders wordt via het werkstation ingegeven. De registratie, van bijvoorbeeld een schaafmachine, gebeurt met een meetwiel, dat onder andere vaststelt of er sprake is van stagnatie of productie. De stagnatietijd wordt vervolgens verder gespecificeerd. Tijdens pauze is stilstand normaal, buiten deze tijden kan het zijn dat de machine gesteld wordt of dat er een andere stagnatie is.

Met behulp van het meetwiel wordt ook de voortgang van de productie bijgehouden en functies zoals aanvoersnelheid. Verschillende type machines en bewerkingen vragen alle om een eigen aanpak.

Management-informatie en normen

Om tot goede managementinformatie te komen zal het systeem ingesteld moeten worden met uw unieke bedrijfsgegevens. Deze bevatten normen en kosten per productieonderdeel.

In deze normen worden de verwachtingen vastgelegd van een bepaald type bewerking. Iedere norm wordt beïnvloed door verschillende parameters. Zo is de steltijd natuurlijk afhankelijk van het type bewerking en de houtsoort. Timbird kan geheel geconfigureerd worden met gegevens die voor correcte normen zorgen. Bij een normaal bedrijfsproces zullen deze regelmatig worden herzien.

Speciale kenmerken

Gekoppeld aan uw ERP systeem

De nieuwe Timbird is vanaf 2017 te koppelen aan uw eigen ERP systeem, zo is er bijvoorbeeld een koppeling met acadon_timber. De order informatie wordt via acadon_timber beschikbaar gesteld aan de werkstations. De orders kunnen met behulp van een barcode scanner makkelijk en foutloos ingevoerd worden. Timbird stuurt tijdens en na de order, status berichten door aan acadon_timber. Hierdoor is het proces volledig te volgen.

Stagnatie analyse

Met TimBird is ook een automatische stagnatie-analyse mogelijk. Zodra de machine langer stilstaat dan een vooraf bepaalde tijd, zal aan de operator gevraagd worden wat de reden van de stilstand is. Automatisch wordt de stilstand dan toegevoegd aan de betreffende stagnatie oorzaak.

SMS meldingen

Bij sommige storingen aan de machine is tussenkomst van, bijvoorbeeld de technische dienst noodzakelijk. TimBird heeft de mogelijkheid om in dergelijke situaties automatisch een SMS naar de dienstdoende monteur te sturen.

Klantspecifieke wensen

In het systeem is ruimte voor klant specifieke wensen. De programmatuur is modulair opgebouwd en geeft hiervoor voldoende mogelijkheden.

Uitbreiding functionaliteit ‘losse werkzaamheden’

Het huidige Timbird werkstation programma zal uitgebreid worden met een onderdeel om losse werkzaamheden te monitoren. Op de bestaande werkstations kan voor maximaal 5 medewerkers dit onderdeel worden aangeboden. Zowel op het werkstation als op mobiele ‘telefoons’ kan de programmatuur door de medewerker worden bediend. Bij het werkstation zal een speciale unit geleverd worden die het gebruik van mobiele telefoons, scanners enz. mogelijk maken.

Start werkzaamheden

  • Ingave medewerker
  • Order of product
  • Type werkzaamheden

Tijdens werkzaamheden

  • Scannen producten, wisseling product
  • Opmerkingen plaatsen
  • RFID scannen

Einde werkzaamheden

  • Aantal verwerkt
  • Opmerkingen werkzaamheden
  • Vrije ingave opmerking
  • Afsluiten werkzaamheden