Bird Radio Telefonie

De Bird-RT set is verkrijgbaar in verschillende vormen met veel opties. De basis is een stand-alone systeem dat geheel zelfstandig werkt of een systeem dat werkt met een notebook of computersysteem. Het stand-alone systeem is uitermate geschikt voor bijvoorbeeld een vaste installatie in een leslokaal. De versie op basis van een computersysteem meer om portable te gebruiken.

De stand-alone unit kan 10 leerlingenkastjes aansturen en de portable unit kast 4. Per leerlingenkastje kunnen twee leerlingen plaats nemen en kunnen twee headsets worden aangesloten. Op het ’grote’ systeem kunnen dus maximaal 20 leerlingen plaats nemen en 8 bij de portable versie.

Schakeling

Het systeem wordt met één schakelaar aan en uit gezet. Vanuit de hoofdunit worden de leerlingenkastjes met één kabel aangesloten en gevoed.

Headset

Bij ieder leerlingen kastje wordt een tweetal headsets geleverd. Deze zijn in twee kwaliteiten beschikbaar, een Sennheiser of eigen merk. Op het leerlingenkastje is afzonderlijk voor iedere leerling een Push To Talk schakelaar opgenomen, een zogenaamde PTT-Switch. De PTT-Switch opent het leerlingen kanaal in de hoofdunit. Dit laatste zorgt voor een storingsvrije werking ook als het leerlingenkastje op grotere afstand van de hoofdunit geplaatst is. Door ons wordt een kabellengte tot 35 meter gegarandeerd.

Volumeregeling

Op de leerlingenkastjes is afzonderlijk, per leerling het volume van de speaker van de headset in te stellen. Zo kan het volume van het systeem per leerling comfortabel worden geregeld. Optioneel kan het microfoon volume van de leerlingen ook geregeld worden, op de hoofdunit. Indien deze optie niet genomen is zal dit door ons worden ingeregeld.

Radio

De radio bestaand uit een LC-display waarop de ingestelde en standby frequentie te zien is. Met een drietal draaischakelaars kan de frequentie worden ingesteld van de standby frequentie. Het frequentie bereik is van 118.000 en 136,975 Mhz. Met de eerste twee draaischakelaars wordt de frequentie ingesteld, respectievelijk gehele Mhz en 25Khz. De derde draaischakelaar maakt het mogelijk om instellingen te maken voor de nieuwe 8,33 Khz separatie.

Met één drukschakelaar is de actieve frequentie te wisselen met de standby frequentie. Deze schakeling is gelijk aan een moderne vliegtuig radio.

In het radio display wordt TX zichtbaar als gezonden wordt en RX als er ontvangen wordt.

Transponder

Voor de transponder is een gelijk display gebruikt als de radio. Met een selectie schakelaar kan de transponder in de volgende modes worden geplaatst;

  • OFF
  • STANBY
  • TEST
  • GND
  • ON
  • ALT
  • MODE-S

Tevens kan in de modes GND, ON, ALT en MODE-S een ident gegeven worden. Dit gebeurt met een drukschakelaar en wordt middels een rode LED zichtbaar gemaakt. De rode led heeft dezelfde functie als het active lampje in het vliegtuig.

Op het display wordt de mode A weergegeven en deze kan met 4 draaischakelaars worden ingesteld. Instellingen lopen van 0000 tot en met 7777.

Ook is de transponder voorzien van een MODE-S. Met behulp van een draai-druk schakelaar kan een 7 posities identificatie worden ingesteld.

Digitaal opnemen en afspelen

In het systeem is het mogelijk om digitaal opnames te maken van de RT-lessen. De opnames worden gemaakt in MP3 formaat.

Ook kan een zogenaamde selectieve opname worden gestart. De selectie kan gemaakt worden per leerling.. De selectie opname worden gestart bij het indrukken van de PTT-switch en gepauzeerd bij het loslaten. Het is mogelijk om bijvoorbeeld de opnames aan de leerling mee te geven middels een MP3-speler of memory stick. De selectieve opname kent geen beperking in leerlingen.

In het hoofdprogramma is een eenvoudige hulp aangebracht om de MP3 bestanden snel naar een stick te plaatsen.

Weergave informatie

Op het leraren beeldscherm wordt de informatie van ieder leerlingenkastje weergeven. De display informatie van Radio, Transponder, Ident en activiteit PTT-Switch. Voor de transponder codes 7500, 7600 en 7700 wordt extra aandacht gegeven door dit rood omkadert weer te geven.

Leraren headset

Standaard wordt de leraren headset aangesloten op de hoofdunit en behoeft voor het spreken geen PTT-Switch ingedrukt te worden. De leraar heeft een open verbinding met alle leerlingen. Optioneel kan ook een PTT-Switch voor de leraar geleverd worden.

Indien de leraar dit wenst kan met behulp van het hoofdprogramma een leerling apart worden genomen. Eventueel kunnen daar nog meerdere leerlingen bij gezet worden. Met deze instelling kan de leraar uitsluitend met deze leerlingen spreken en horen de anderen niets. De apart instelling kan met één klik weer opgeheven worden.

Het volume van de headset kan standaard worden ingesteld met een volume regeling op de hoofdunit. Optioneel kan hier ook het volume van de microfoon ingesteld worden.

Draadloze leraren headset

Optioneel kan een draadloze headset voor de leraar aangesloten worden op het systeem. De draadloze headset is van Sennheiser en heeft een open kanaal met de leerlingen. Tijdens het spreken van de leraar wordt de speaker van de draadloze headset onderdrukt.

Groepering

Op de stand-alone set wordt gewerkt met een tweetal groepen, te weten; Groep A en B. Normaal gesproken zijn deze aan elkaar gekoppeld. Het is ook mogelijk om de groepen te scheiden van elkaar. Hiermee wordt de RT-klas in twee aparte groepen verdeeld. Dit geeft de mogelijkheid om het systeem te gebruiken alsof er met twee aparte systemen wordt gewerkt! De leraar is aangesloten in groep A. Een tweede leraar of examinator neemt dan plaats achter één van de leerlingenkastjes in de groep B.

Volumeregeling microfoons leerlingen

Optioneel kunnen op de hoofdunit per leerling een volume regeling worden geplaatst. Tevens is een extra optie verkrijgbaar om deze volumeregelaars automatisch aan te sturen.

Communicatie

De digitale communicatie naar de leerlingenkastje wordt verzorgd door de zeer betrouwbare CAN-Bus interface. De analoge signalen worden via afgeschermde aders naar de hoofdunit gevoerd.

ATIS

In de stand-alone unit is er een optie om een ATIS opname weer te geven. Maximaal kunnen twee ATIS frequenties worden ingesteld.

Besturingssysteem

Bij de stand-alone versie wordt door ons Windows 10 geleverd. Bij het mobiele systeem dient minimaal Windows 7 op de aangesloten computer te zijn geïnstalleerd.

Eigen logo’s

Het systeem kan, indien gewenst, worden voorzien van de eigen logo’s (beeldmerken) van de vliegschool. Zowel in het programma als op de leerlingenkastjes. Hiervoor zijn geen extra kosten, echter het logo dient wel digitaal aangeleverd te worden.

Extra aansluitingen

Het is bij de stand-alone unit optioneel mogelijk om extra apparatuur aan te sluiten op de unit. Dit kan bijvoorbeeld een versterker zijn of een luchtvaartradio ontvanger om dit te mixen met de les.

Noodmode

De portable set kent ook een noodmode. Dit betekend dat indien er geen computer op aangesloten is, de set toch beperkt gebruikt kan worden.

Installatie

De installatie van de stand-alone unit met leerlingen kastjes wordt door Bird Electronics b.v. uitgevoerd en opgeleverd. Bij de aanschaf van de portable unit worden kabel met een lengte, zoals gewenst door de klant, geleverd.

Reserve headset

Bij ieder systeem wordt door Bird Electronics b.v. een reserve headset geleverd.

Garantie

Op de apparatuur en werking wordt een garantie verleend van twee jaren. Voor de stand-alone unit geldt deze garantie op locatie en voor de portable set een zogenaamde Carry In garantie.