Safe At Home

Een veilig thuis voor alleenstaande ouderen

Safe at home verminderd het aantal dodelijke valongevallen door tijdig te alarmeren na een val-incident. De vraag naar geschikte oplossingen op dit gebied neemt verder toe met het groeiende aantal alleenstaande ouderen. Bird Electronics B.V. stelt zich als doel om de aanwezige zorgverlening in de woonsituatie van deze ouderen te ondersteunen met innovatieve oplossingen.
Naast valdetectie worden er ook gezondheidsgerelateerde problemen geconstateerd door slimme sensoren en algoritmes toe te passen. Het safe at home systeem is bedoeld voor tehuizen, mantelzorgers en ter ondersteuning van familieleden van alleenstaande ouderen.

  • De belangrijkste eigenschappen op een rijtje:
  • Volledig onafhankelijk
  • 24/7 monitoring van activiteit binnen de woning
  • Eenvoudige sensoren: bewegingsdetectie, (deur)contacten
  • Flexibel, geschikt voor iedere individuele situatie

Verbeterd inzicht in de woonsituatie

Het continu monitoren van de woning geeft een stroom aan informatie. Hieruit kunnen waardevolle aanwijzingen gehaald worden omtrent de gedragingen van de bewoner. Enkele voorbeelden zijn het slaapgedrag, toiletbezoek, of een val vanuit het bed of in een willekeurig vertrek.

Door slim om te gaan met deze gegevens kunnen hierin trends worden ontdekt. Hierdoor kan het systeem ondersteuning bieden in elke individuele situatie.

Aan het systeem kunnen meerdere draadloze sensoren worden gekoppeld. Hierdoor kunnen er naast de eigen sensoren ook functies worden toegevoegd zoals een rookmelder, waterdetector, noodknop of het aansturen van slimme verlichting.

Detecteren van een valincident

Door middel van eenvoudige passief infrarood sensoren en contacten worden alle bewegingen van de cliënt geregistreerd. De sensoren werken op batterijen en sturen hun informatie draadloos door naar een centrale gateway in de woning. Deze gateway is altijd verbonden met het internet. Als dit niet beschikbaar is worden de meetgegevens gebufferd, zodat een incident nooit wordt gemist.

Verdere verwerking van de gegevens gebeurt op een beveiligde server, het systeem is ontworpen om zich continu te blijven verbeteren. De privacy van de cliënt speelt een belangrijke rol, gegevens zijn beveiligd en alleen de noodzakelijke informatie wordt zichtbaar gemaakt.

Bij de afwezigheid van beweging, in een situatie waarbij beweging wel te verwachten is, kan zich een valincident hebben voorgedaan. Dit is niet het geval wanneer de cliënt zich in een vooraf gedefinieerde rustpositie bevindt zoals liggend op bed of zittend in een stoel. Het systeem houdt hier rekening mee.

Zekerheid vanaf het moment van binnenkomst

Zodra de woning wordt betreden vindt er registratie plaats. Bij de voordeur wordt hiervoor een speciale sensor geplaatst die onderscheid maakt tussen het vertrek en de aankomst in de woning. Komt de cliënt direct na binnenkomst ten val? Dan zal er ook worden gealarmeerd.

Er is bewust gekozen om een systeem aan te bieden waarbij niets op het lichaam gedragen hoeft te worden. Hierdoor is er buitenshuis geen valdetectie mogelijk. Wat er wel geregistreerd wordt is de tijdsduur dat de woning verlaten is, hierop kan desgewenst alarmering plaatsvinden.

Tijdig alarmeren redt levens

Safe at home voorkomt in veel gevallen dat er te laat wordt gereageerd op een valincident. Of een duidelijke verandering in het gedrag van de cliënt, wat kan duiden op een onderliggend gezondheidsprobleem of een noodsituatie.

Meldingen kunnen verstuurd worden via diverse kanalen:

  • Notificaties via app, SMS, E-mail
  • Via een particuliere meldkamer (PAC)
  • Maatwerk, koppeling met eigen meldsysteem zorginstelling

Video van de verschillende scenario’s