Timbird registratie

timbird_logo_transp

pdf_icon

 


Introductie

Bird Electronics heeft meer dan 25 jaar ervaring met verschillende registratiesystemen. Zo is er voor de houtindustrie in 1984 al de Calbimatic ontwikkeld, destijds in samenwerking met het Houtinstituut TNO en Rietberg.

Op verzoek heeft Bird Electronics in 2007 een volledig nieuw registratiesysteem ontwikkeld, dit wordt nu onder de naam TimBird op de markt gebracht.

De basis van de registratie is een computersysteem, dat naadloos is te koppelen aan uw bedrijfsnetwerk. Op dit systeem worden speciale werkstations aangesloten, die bij de productiemachines worden geplaatst en daar de ordergegevens verzamelen. Deze gegevens worden opgeslagen in een SQL database en zijn daardoor altijd beschikbaar voor andere applicaties in uw bedrijfsnetwerk.

Het TimBird werkstation is speciaal door Bird Electronics ontwikkeld. Het is uitermate flexibel in te richten en kenmerkt zich door praktisch onbeperkte registratie- en stuurmogelijkheden. De TimBird hardware is ontworpen voor de toepassing in een industriële omgeving. Bij productiemachines wordt een meetwiel gebruikt voor de registratie van tijd, snelheid, afstand en status.


Werkstation

Registratie van de machine gebeurt met een TimBird werkstation. Momenteel wordt dootimbird_werkstationr onze klanten gebruik gemaakt van werkstations op schaafmachines, zaagmachines, lakstraten, borstelmachines, lijmstraten en ‘losse werkzaamheden’ in een timmerafdeling. Uitbreiding naar draadloze terminals voor de werknemers zal op korte termijn beschikbaar zijn.


Registratie

In principe registreert TimBird tijden. Het begin en einde van orders wordt via het werkstation ingegeven. De registratie, van bijvoorbeeld een schaafmachine, gebeurt met een meetwiel, dat onder andere vaststelt of er sprake is van stagnatie of productie.

De stagnatietijd, ook wel indirecte ordertijd genoemd, wordt vervolgens verder gespecificeerd. Tijdens pauze is stilstand normaal, buiten deze tijden kan het zijn dat de machine gesteld wordt of dat er een andere stagnatie is. TimBird is in staat alle vormen van stilstand te registreren en, wellicht nog belangrijker, onder te verdelen in verschillende categorieën.

Naast tijd wordt, met behulp van het meetwiel, ook de voortgang van de productie bijgehouden en functies zoals aanvoersnelheid. Verschillende type machines en bewerkingen vragen alle om een speciale aanpak. Binnen TimBird zijn daarvoor specifieke programma’s geschreven die met behulp van parameters aangepast kunnen worden aan uw wensen.


Normen

Management-informatie en normen

Om tot goede managementinformatie te komen zal het systeem ingesteld moeten worden met uw unieke bedrijfsgegevens. Deze bevatten normen en kosten per productieonderdeel. In deze normen worden de verwachtingen vastgelegd van een bepaald type bewerking. Basisnormen voor bijvoorbeeld een schaafmachine zijn:

  • Norm aanvoersnelheid
  • Norm steltijd
  • Norm stagnatietijd
  • Norm ordertijd

Iedere norm wordt beïnvloed door verschillende parameters. Zo is de steltijd natuurlijk afhankelijk van het type bewerking en de houtsoort. TimBird kan geheel geconfigureerd worden met gegevens die voor correcte normen zorgen. Bij een normaal bedrijfsproces zullen deze regelmatig worden herzien.


Calculatie

Voorcalculatie

Als de correcte normen bekend zijn kan TimBird een nauwkeurige voorcalculatie maken van onder andere de productietijd, kosten en opbrengsten. Een goede voorcalculatie van de productietijd resulteert in een uitstekende basis voor uw planning.

Nacalculatie

In de nacalculatie worden de werkelijke gegevens gepresenteerd. TimBird houdt tijdens het verwerken van de order alle gegevens exact bij. De kosten worden onderverdeeld in loonkosten, machinekosten en verschillende andere fluctuerende kosten.

Baten

Om de baten van een order te kunnen bepalen kan TimBird verschillende gegevens gebruiken. Deze worden gepresenteerd in standaard opbrengsttabellen, maar uiteraard zijn ook bedrijfsafhankelijke tabellen mogelijk.

Hercalculatie

Het kan noodzakelijk zijn om achteraf basisgegevens aan te passen. Een zeer krachtige mogelijkheid van TimBird is dat als deze gegevens aangepast zijn, een hercalculatie direct mogelijk is.


Informatie staten

Dagstaat

Tijdens de werkzaamheden worden de verschillende ordergegevens gepresenteerd op het beeldscherm van het werkstation. TimBird verzamelt alle gegevens per order en groepeert deze per dag in een dagstaat, die in Excel wordt gegenereerd. Deze sheet kan een bestaande indeling hebben. Het is echter ook mogelijk om een bedrijfsgebonden indeling te maken. In de afbeelding hieronder is een mogelijke opzet weergegeven.timbird_dagstaat2

In de dagstaat wordt voor iedere machine een tabblad gemaakt en alle ordergegevens worden getotaliseerd op een totaalblad. Binnen TimBird kunnen verschillende selecties gemaakt worden voor het genereren van dagstaten. Dit kan ook op basis van bijvoorbeeld afdelingen. De Excel sheet wordt ’s nachts door de TimBird-server per e-mail aan het management verzonden. Dit kunnen meerdere personen zijn van verschillende afdelingen. Zo kan een totaal overzicht worden verzonden aan het management en een overzicht van de gegevens per machine naar bijvoorbeeld een hoofd van een afdeling.

timbird_dagstaat_totaaltijd

timbird_dagstaat_stagnatieMaandstaat

Naast de dagstaten wordt ook een maandelijkse totaalstaat gegenereerd en verzonden. De indeling hiervan kan en mag afwijken van de dagstaat. Dit is een duidelijk voorbeeld van de flexibiliteit van het systeem.


Opties

Stagnatie analyse

Met TimBird is ook een automatische stagnatie-analyse mogelijk. Zodra de machine langer stilstaat dan een vooraf bepaalde tijd, zal aan de operator gevraagd worden wat de reden van de stilstand is. Automatisch wordt de stilstand dan toegevoegd aan de betreffende stagnatie oorzaak.

SMS

Bij sommige storingen aan de machine is tussenkomst van, bijvoorbeeld de technische dienst noodzakelijk. TimBird heeft de mogelijkheid om in dergelijke situaties automatisch een SMS naar de dienstdoende monteur te sturen.

Informatiescherm

Naast dagstaten aan het management is het ook mogelijk om de resultaten van de dag voor het overige personeel op een beeldscherm te tonen. De resultaten van de vorige werkdag worden dan weergegeven op een scherm.

TimBird versies

TimBird wordt geleverd in drie verschillende versies. Afhankelijk van de omvang van de machine afdeling (aantal te registreren machines) kan gekozen worden uit:

  • TimBird ‘Start’
  • Timbird ‘Compact’
  • Timbird ‘Standaard’

In de onderstaande tabel ziet u de verschillende versies met bijbehorende mogelijkheden:

timbird_versies

TimeBird tijdsregistratie

In het TimBird systeem is het, naast de registratie van machines, ook mogelijk om de TimeBird module toe te voegen. Dit is een personeelsregistratie systeem.

LCD werkstation

De standaard werkstations zijn geschikt voor de registratie van één machine en geven op een eenvoudige manier informatie aan de operator. Indien meerdere machines, op één locatie zichtbaar moeten zijn kan gebruik gemaakt worden van het TimBird Touch screen. Deze kan maximaal drie machines tegelijk weergeven. Verder biedt dit scherm meer mogelijkheden indien er grafische informatie getoond moet worden.

Actueel overzicht

In het management programma is het mogelijk om ‘live mee te kijken’. In diverse kleuren wordt de voortgang van een order weergegeven. Met één oogopslag is dan te zien welke orders volgens planning en welke voor of achter lopen. Met een simpele klik op de order is ook de oorzaak hiervan op te roepen.

Planning

In de TimBird manager is het mogelijk om een eenvoudige planning te maken. Met alle normen is het voor TimBird geen probleem om tijdens de planning de juiste tijdsduur van de order te bepalen. Naast de planning is, op hetzelfde scherm, actuele informatie beschikbaar.

Dynamische eindtijd

TimBird is in staat om met de actuele gegevens een geprognosticeerde eindtijd van een order te bepalen. In TimBird wordt dit de dynamische eindtijd genoemd. Rekening houdend met normen en actuele verwerkingssnelheid zal continue een prognose gemaakt worden voor de eindtijd van de order.

Gateway koppeling

Vaak zal er in het bedrijf al informatie aanwezig zijn over orders en planning in een eigen geautomatiseerd systeem. Met de TimBird gateway is het mogelijk om informatie van verschillende software pakketten uit te wisselen. Order en planning informatie worden van het eigen systeem naar TimBird overgebracht en indien gewenst kan TimBird bewerkingsinformatie terug sturen.

Losse werkzaamheden

Naast het registreren van gegevens aan een machine heeft TimBird de mogelijkheid te worden ingezet voor het volgen van werkzaamheden van personeel. Met de module ‘Losse werkzaamheden’ wordt voor maximaal 10 personen deze registratie gedaan op één terminal. Snelle invoer met een barcode scanner behoort tot de mogelijkheden.

Lijn koppeling

Regelmatig worden meerdere, aan elkaar gerelateerde processen door TimBird geregistreerd. Denk bijvoorbeeld aan een bundelinstallatie na een schaafmachine. Stagnaties aan het ene proces zullen ook stagnatie aan het andere geven. Met de lijnkoppeling kan deze vervolg stagnatie automatisch door TimBird worden verwerkt.